دوشنبه , 21 ژوئن 2021

Editors Choice

درمان قطعی واریکوسل وناباروری بازالودرمانی

درمان قطعی واریکوسل که امروزه اکثرقشرجوان ازآن رنج می برند. بدون هیچ گونه عوارض (درصورتی که زیرنظر فرد مجربی...

یک راه برای کاهش اشتها

مصرف پروتئین به کاهش اشتها کمک می کند.   🍥منابع پروتئین گیاهی 🔸جوانه گندم 🔸جو و عدس 🔸تخم شربتی...

خواص خرنوب

اسامی ذیگر:شاخ بز،گچی بورنوزی دارای طعم شیرین وخوشمزه است. تخمهااستفاده نمیگرددوخرنوب شکسته فاقدخاصیت است. خواص درمانی:ناباروری ،عدم میل جنسی...

حب ضدبواسیر

ترکیب: عصاره هاماملیس1/.گرم ، عصاره فلفل سبز15/.گرم، عصاره بلادون1/. گرم طرزاستفاده: ازموادمذکورمیتوان یک عددحب درست کردودرروزحداکثربه تعداد 3 حب...

حب صفرابر

ترکیب: عصاره روناس 2/. گرم ،گردشیرین بیان به مقدارکافی برای تهیه 1 حب طرزاستفاده: بامواد مذکورحب تهیه می کنند.مقدارمصرف...

حب خوشبوکننده دهان

ترکیب: میخک 1درهم،روناس 1درهم،گشنیز1درهم،قرفه 1درهم،کرینوس 1درهم،تانبول 1درهم،قند1درهم،مشک1قیراط   طرزاستفاده: موادمذکورراآسیاب نموده وپس ازپودرشدن درآب که صمغ عربی درآن حل...

آخرین نوشته‌ها